Forretning & Kreativitet

Forretning & Kreativitet

Det svære ved at gøre sig selv til forretningsmand, er at man skal lære og bruge både den højre og den venstre hjernehalvdel, sådan nogenlunde ligeligt. Den højre hjernehalvdel skal sprudle med gode idéer og være fuld af fantasi. Det er her at iværksætteren har til huse, og her hvor der helst skal sidde en stor og kreativ motor, der kan producere de mest geniale og fremragende forretningsidéer. Det er uden tvivl den højre hjernehalvdel, der har skabt ting som; den dybe tallerken, Puch Maxi eller fjernbetjeningen til TV.

Men ikke uden den venstre hjernehalvdel. Den rationelle. Den realistiske. Den ansvarlige hjernehalvdel, der skal sikre at der er hold i det hele og at idéerne rent faktisk kan føres ud i livet og ikke bare forbliver flyvske tanker. Det er den venstre hjernehalvdel der laver regnestykker, checker fakta og som skal holde disciplinen. Det er den der får en til at stå op kl. 7 om morgenen, drikke stærk sort kaffe, og gå i gang med at nedbryde dagens forhindringer, opgaver og udfordringer med disciplineret styrke og kraft. Det er venstre hjernehalvdel, der ofte skal være ”djævlens advokat” og skyde mange af højre hjernehalvdels gode idéer i sænk, fordi der simpelthen ikke er hold i dem. Man kan kalde den venstre hjernehalvdel for den kedelige, men også absolut nødvendige, hjernehalvdel.

Men den ene kan ikke leve uden den anden. Og kunsten er jo at kunne bruge dem begge. At kunne finde en god sjat kreativitet og humør, når tallene bliver så tørre at de begynder at knase – og samtidig lære sig, at det ikke alle af dine geniale forretningsidéer der vokser ind i himlen af sig selv.

Vi har talt med Morten Larsen fra firmaet Racco Management om netop evnen til både at være forretningsorienteret og kreativ på samme tid. Morten Larsen er ejer og leder af et dansk callcenter i Spanien, en virksomhed der i høj grad beskæftiger sig med forretning og tørre tal. ”I denne branche af telemarketing og salg, handler alting stort set om gode tal på bundlinjen. Alle medarbejdere er fokuseret og motiveret af en eneste ting: nemlig at skabe resultater”.

”I en salgsverden som denne, er alting nøje udregnet og udmålt”, lyder det fortsat fra Morten Larsen. ”Hvor mange kunder der skal kontaktes om dagen, hvor meget margen er på de priser der tilbydes, hvor lang tid en salgssamtale bør have af varighed osv. Det samme med serviceydelserne og produkterne der tilbydes. Lige fra producenten og helt frem til den endelige kunde, er alting omkring salget regnet ud efter kalkuler, der i den sidste ende skal give rentabilitet, overskud og vækst. Salg er på den måde, er et meget systematisk håndværk”, fastsætter Larsen.

”Men alligevel, så kan vi jo ikke undvære kreativitet i det her job. Vi er jo nødt til at arbejde en del med kundekontakten, salgsmetoderne og teknikkerne omkring salg. Og her kan man ikke altid gå fast frem efter en instruktionsbog, man kan heller ikke lære sig om den slags på handelsskolen. Vi kommer altid ud for at skulle arbejde med improvisation, samt om at finde evnen til at tænke ud af boksen. Vi udfordres med at skulle se rutineprægede opgaver med nye briller og hele tiden være friske i den måde vi arbejder på. Ligeledes i den måde vi kommunikerer på, måden vi taler på – samt vores egenskaber til at lytte. Derfor er kreativitet og intuition vigtige temaer at arbejde med, i en virksomhed som Racco Management, for at vi hele tiden kan skabe fornyelse i et job der ellers godt kan blive ret rutinepræget. Det er faktisk så vigtigt, at vi er nødt til at træne både medarbejdere og ledere, og altid forsøge at give incitament til at arbejde med kreativitet”, lyder det slutteligt fra unge Morten Larsen, der i dag beskæftiger 50 medarbejdere fra virksomheden i Spanien.

Spørgsmålet er i stor grad, om hvorvidt vi i vores stræben efter at være stadigt mere effektive og lønsomme – bliver så strukturerede og fastlåste i vores faglige funktioner og tankegange, at vi helt mister evnen til at være kreative og turde tænke ud ad boksen? Måske er vi som ledere og virksomheder blevet så fokuserede på at skabe resultater og vækst, at vi ikke slet ikke tør prøve nye og andre veje til at blive bedre?

Spørgsmålet er vigtigt og relevant, for studier viser nemlig, at hele 82 procent af virksomhederne erfarer, at der er en stærk sammenhæng mellem kreativitet og forretningsresultater. Faktisk er virksomheder der aktivt fremmer kreativ tænkning, bedre end deres konkurrenter, når det gælder omsætningsvækst, markedsandel og konkurrencedygtigt lederskab.

Der er selvfølgelig ikke alle kreative ideer der bliver succesfulde, men som virksomheder bliver vi nødt til at satse lidt. De store gennembrud vil ikke finde sted, hvis vi altid spiller med sikre kort og ikke tør prøve nye tiltag. Ledere skal være fortrolige med at der kan ske fejl og give medarbejderne frihed og fleksibilitet til at eksperimentere med nye muligheder.

Det er igen spillet – og balancen – mellem den venstre og den højre hjernehalvdel, der kan skabe fremgang og succes i vores forretning.